Home » Een Holistische Benadering van Psychologische Counseling

Een Holistische Benadering van Psychologische Counseling

Holistische psycholoog

In tegenstelling tot de beschrijvingen van andere counselors, houdt een holistische benadering van psychologische counseling niet in het analyseren van het gekwetste, het bespreken van het geheugen en de redeneringen, of het vinden van een oplossing voor een alcohol-, drugs-, of ander verslavingsprobleem. Een holistisch psycholoog observeert hoe een persoon met psychologische problemen omgaat, zonder deze te hoeven begrijpen of zich ertoe te verhouden, maar moet in plaats daarvan bepalen waarom een bepaald psychologisch probleem werkt, voor welk psychologisch probleem het belangrijker is dan andere, en hoe een oplossing kan worden gevonden tussen beide. Een holistisch psycholoog is dus een echte psycholoog.

Een succesvolle holistische psycholoog is meestal een succesvolle holistische psycholoog. In feite is de psychologie van de cliënt’soring adopteren een subset van de psychologie van de holistische psycholoog. Daarom hebben we al gezegd dat holistische geleerden zeer goed samenwerken met psychologen. Het is door deze twee samenwerkingen dat deze coaches cliënten bijstaan in het herstelproces.

Het doel van holistische coaching is het comfort van de cliënt en de cliënt te helpen haar model van de wereld te ontdekken. We zouden de cliënt kunnen beschrijven als de moeder van een lege en gesloten wereld — een moeder is dat immers ook. De moeder bestaat in een toestand van leegte en de leegte wordt uitgedrukt door de vorming van interne relaties, zoals een kind en zijn familie. De interpersoonlijke communicatie tussen de moeder, het kind en de familie weerspiegelt de voortdurende wisselwerking van leegte in de wereld. De gevoelens van de moeder kunnen niet rechtstreeks worden ervaren omdat zij kunstmatig van zichzelf is gescheiden door het kind. Zij kan niet aan haar eigen behoeften voldoen. Een oplossing voor de leegte wordt daarom geboden door het verlengstuk van de moeder- of de vaderfiguur. Zo leert het kind al vroeg in zijn leven dat zijn wereld hem zal beschermen tegen zijn leegte door de agressieve emoties die hij naar believen kan manipuleren.

Als de moederfiguur niet beschikbaar is, jaagt het kind op mainstream wereldfiguren en vindt het geen alternatief om te manipuleren om zijn lege klomp te vullen en zijn leegte te bereiken. Deze leegte belemmert de conglomeratie van het sociale netwerk en bijgevolg, een geïntegreerde waarneming. De geestesziekte van man of vrouw manifesteert zich dus ook op zijnillusie.

De conventionele vormen van Krankzinnigheid zijn gebrek aan beschikbaarheid. Krankzinnigheid van het andere geslacht impliceert ook ontoereikendheid, en een onbewuste angst om zich bewust te worden van innerlijke structuren, vaak aan de andere kant van de mannelijke kant, als een te nauwe intimiteit met het ongemak, terwijl menTopisch blijft. In het geval van de man is zijn psychische toestand ook een product van hoe zijn sociale interrelatie verloopt, in overeenstemming met zijn ideaties en zijn verwachtingen, of die verwachtingen realistisch zijn en overeenkomen met de realiteit van zijn sociale context.

De mens die geïnduceerd wordt in een verborgen taal, of een vreemde vorm van taal, een vreemde cultuur of een vreemd onderricht, die niet georiënteerd kan worden op hun heersende normen en gewoonten, zal dus slecht voorbereid zijn om aan een nieuwe vorm van sociale eisen te voldoen en zal dus onderhevig zijn aan de kwalijke gevolgen van zelfgevangenschap. In lekentermen, de man lijdt onder de vertaling van dergelijke taal in zijn taal, in het culturele kader, in zijn identiteit, in de verwachtingen omtrent zijn gedrag en bijgevolg, in de constructen van hun talen. Een abnormale emotie is dus een vorm van medicatie die niet kan worden aangepakt in plaats van het gebrek zelf, dat dezelfde oorsprong heeft en dus op dezelfde manier moet worden aangepakt.

Lees meer:

Relatietherapie Haarlem 

Relatietherapeut Haarlem

wpadmin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar boven